”Beyond complexcity lies simplicity”

Väl underbyggt blir det lättare utfört. Genom forskningsbaserade metoder och ett högkvalitativt team av medarbetare med kompletterande kompetenser, gör vi det komplexa och svåra till komplett och lätt för dig som kund.

Vi på KAHEMI vet…

… att inre motivation ger bättre resultat än yttre när det gäller såväl välmående som varaktig effektivitet och goda resultat.
Forskning visar att bättre presterande medarbetare är de vilka värdesätter Meningsfulla relationer, Personlig utveckling och Samhällsförbättringar högre än yttre och ofta kortare monetära eller materiella motivationsfaktorer.

Vårt arbetssätt och metoder grundar sig på SDT (Self Determination Theory), som är en motivationspsykologisk teori om hur människor motiveras olika av inre och yttre motivationsfaktorer. SDT utgår ifrån följande psykologiska behov:

  • Autonomi: en känsla av valfrihet, frivillighet och självbestämmande. Att bete sig i linje med sina värderingar och intressen.
  • Kompetens: en känsla att på ett effektivt och kompetent sätt möta och hantera sin omgivande miljö.
  • Samhörighet: att känna närhet och koppling till andra människor, att man bryr sig om andra och att andra bryr sig om mig.

 

 

 

 

 

Här kan du se/höra mer om SDT:

Kring denna grundteori skräddarsyr vi med våra respektive metoder, utbildningar och otaliga verktyg utifrån aktuellt uppdrag.

KAHEMI arbetar med personlighetsprofiler via Dimensions, färdighetsgest via Elements och motivationstestet Drive.  Samtliga skattningar och verktyg som vi använder är vetenskapliga och vedertagen branschstandard inom dels behandling (KBT och TA) såväl som certifierade personlighets- och begåvningstest.