MEDARBETARE & PARTNERS

Worklife Barometer har med sitt verktyg Howdy skapat möjlighet att smidigt mäta och följa trivsel och välbefinnande hos medarbetare. Detta tillsammans med chefsstöds- och uppföljningsmoduler skapar ett evidensbaserat och effektivt redskap för chefer och HR att säkerställa hur organisationen mår.

KAHEMI tillför professionell uppföljning, utvärdering och skräddarsydda insatser utifrån verktygets rapporter. Beredskapsteam och uppföljningsteam består av experter med en lång rad kompetenser för att kunna möta alla typer av utmaningar som kan tänkas föranleda en insats.

Med Howdys tekniska plattform och evidensbaserade metod tillsammans med KAHEMIs breda  kompetens som stöd i insatser, kan ni säkerställa att era medarbetare får det stöd som krävs för att fungera optimalt.

Kvalitativa personlighetsformulär och färdighetstester

TalentQ arbetar med kvalitativa psykometriska verktyg i folkmun personlighetstester, begåvningstester, multiview som är ett 360° utvecklings/feedback-verktyg. Vi arbetar också med second opinion uppdrag och byråtjänst.

KAHEMI är certifierade och tillämpar frekvent Dimensions, Elements och Drive i uppdrag innefattande djuplodad kartläggning av en individs eller grupps förmåga, kompatibilitet och motivation.

Jonna Rex

15 års erfarenhet av arbete med människor och organisationer i utveckling, både i ledande befattningar och som coachoch konsult. 5 års erfarenhet av att bedriva myndighetsutövning i en offentlig politiskt styrd organisation. 5 års erfarenhet av att arbeta som konsult med ledarskaps- och organisationsutveckling. Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och likabehandlingsplaner (innefattar ESF:s horisontella principer). Erfarenhet från ledande befattningar och från att utbilda och utveckla medarbetare och ledare. Drivit värderingsprocesser, förändringsarbeten, omställningsarbete, verksamhetsutveckling och rekryteringsprocesser. Ett professionellt, positivt och engagerat förhållningssätt gentemot kollegor, medarbetare,kunder och andra aktörer.
Utbildning inom: Arbetspsykologi Projektledning inom information & medieteknik Medie- & kommunikationsvetenskap OBM - OrganizationalBehavior Management Systematiskt arbetsmiljöarbete UGL-utbildning Lösningsinriktad arbetsmodell.  LADDA NER KAHEMI CV.

Fysiotest inspirerar och vägleder företag och individer mot bättre hälsa och prestation genom marknadsledande diagnostik. Ledande inom förebyggande företagshälsa bestående av teknisk mätutrustning, analysprogram, personlig rådgivning för fysisk, mental och social hälsa anpassade för individen.

Sten André Rigedahl

KAHEMI´s representant i London. 

André är flerspråkig civilingenjör med tre MBA (Master of Business Administration) examen, och besitter tjugo års erfarenhet som strategisk konsult inom affärsutveckling och affärsinnovation.

Han besitter omfattande internationell erfarenhet inom flertalet sektorer och branscher, inklusive energi, finansiella tjänster, FMCG, telekom, transport och detaljhandel. André utför kommersiell due diligence, CDD och har rådgivit i M&A deals, fusioner och förvärv. hjälpa företag att utveckla nya serviceerbjudanden, komma in på nya marknader, benchmarka och använda best practice för att förbättra serviceprestanda.

Klienter och företag som André har arbetat med: Arriva, BAA, Coca-Cola, Coutts & Co., Europeiska kommissionen, Macquarie Bank, Microsoft, Utbildningsdepartementet (Sverige), Transportministeriet (Israel), Samsung, Sony Japan, Telenor, Tetra Pak, Transport för London, Volkswagen m.fl.  LADDA NER KAHEMI CV.

Bo Svingstedt

Bo är legitimerad psykolog, familjeterapeut och organisationskonsult. Bo har mångårig erfarenhet som konsult och handledare i organisationer, såväl som inom socialtjänst, familjebehandling och psykiatrin.

De senaste 25 åren har Bo parallellt med personalhandledning primärt arbetat med program för ledarskaps- och organisationsutveckling, teambuilding, chefscoaching och konflikthantering.

I sin konsultroll tar Bo särskilt sikte på personlig utveckling i ledarskapet för att få chefer att också se sin omgivning som en spegel på sig själv och utifrån det agera i sitt ledarskap.  LADDA NER KAHEMI CV.

Beate Andersson

Beate är samtalsterapeut (TA), coach och mindfullnessinstruktör. Föreläser om stress, hälsa och konflikthantering.

Specialist på personalhandledning, fortbildning och kompetensförsörjning inom vården.

Beate har förläst för kommuner, däribland för värdegrundsledarna i Kävlinge kommun samt otaliga personalgrupper inom vården.

Styrkor: Stressrelaterade problem och konflikthantering.  LADDA NER KAHEMI CV.

Företagsnätverket för de som verkar och arbetar i centrala Malmö. Vi är en del av Malmö Företagsgrupp, paraplyorganisationen för Malmös företagsgrupper som arbetar med att främja företagsklimatet i Malmö.

NÖTESJÖ HOTEL & KONFERENS

 

Nötesjö hotel & konferens. KAHEMI´s partner för kvalitative konferenser och fortbildningsdagar, samt med sin närhet till flygplatsen Sturup, bekväma övernattningar för våra gäster och samarbetspartners.

 

 

KAHEMI är medlem i Handelskommaren.