MEDARBETARE & PARTNERS

Worklife Barometer har med sitt verktyg Howdy skapat möjlighet att smidigt mäta och följa trivsel och välbefinnande hos medarbetare. Tillsammans med chefsstöds- och uppföljningsmoduler skapas ett evidensbaserat och effektivt redskap för chefer och HR att säkerställa hur organisationen mår.

KAHEMI tillför professionell uppföljning, utvärdering och skräddarsydda insatser utifrån verktygets rapporter. Med Howdys tekniska plattform och evidensbaserade metod tillsammans med KAHEMIs breda  kompetens som stöd i insatser, kan ni säkerställa att era medarbetare får det stöd som krävs för att fungera optimalt.

Kvalitativa personlighetsformulär och färdighetstester

TalentQ arbetar med kvalitativa psykometriska verktyg i folkmun personlighetstester, begåvningstester, multiview 360° utvecklings/feedback-verktyg. KAHEMI är certifierade och tillämpar frekvent Dimensions, Elements och Drives i uppdrag innefattande djuplodad kartläggning av en individs eller grupps förmåga, kompatibilitet och motivation.

 

KAHEMI samarbetar med Institutionen för psykologi vid Lunds universitet. gällande vetenskapliga studier av interventioner kopplade till SDT (Self Determination Theory) och utvecklandet av gott medarbetarskap.

KAHEMI är stolta underkonsulter till Right Management - globala karriärexperter och en del av Manpower Group.

När medarbetare lyckas, vinner organisationer. Vi hjälper verksamheter och individer att skapa strategier för talang, som bidrar till att förbättra flexibilitet, engagemang och prestation i affärer.

 

Samarbete och ramavtal med AFRY för löpande ledningsstöd, teamutveckling, HR-stöd och forskningsprojekt kopplat till hållbart ledarskap och gott medarbetarskap.

 

Samarbete och ramavtal med Holy Greens  gällande företagshälsovård med KBT-behandling. Även ett långt samarbete med ledningsstöd och grupputveckling.

 

KAHEMI är medlem och samarbetsparter till Handelskammaren, och föreläser återkommande i dessa ledarprogram för unga ledare samt inom konflikthantering och hållbart medarbetarskap.

KAHEMI är medlem och samarbetsparter till Hjärntrusten, som i 25 år hjälpt till att utveckla människor och därmed företag och organisationer. Verksamhet drivs i ”truster” bestående av handplockade chefer från främst privat men också offentlig verksamhet där arbetet leds av en senior trustledare med mångårig erfarenhet av ledande befattningar.

Fysiotest inspirerar och vägleder företag och individer mot bättre hälsa och prestation genom marknadsledande diagnostik. Ledande inom förebyggande företagshälsa bestående av teknisk mätutrustning, analysprogram, personlig rådgivning för fysisk, mental och social hälsa anpassade för individen.

 

KAHEMI har ett långt och gott samarbete med Höörs kommun gällande chefsstöd, personalhandledning och sociala konsulttjänster.

Sten André Rigedahl

KAHEMI´s representant i London. 

André är flerspråkig civilingenjör med tre MBA (Master of Business Administration) examen, och besitter tjugo års erfarenhet som strategisk konsult inom affärsinnovation. Genom bred internationell erfarenhet inom flertalet sektorer  utför André kommersiell due diligence, CDD, rådgivning i M&A deals, benchmark, fusioner och förvärv.

Klienter i urval: Arriva, BAA, Coca-Cola, Coutts & Co., Europeiska kommissionen, Macquarie Bank, Microsoft, Utbildningsdepartementet (Sverige), Transportministeriet (Israel), Samsung, Sony Japan, Telenor, Tetra Pak, Transport för London, Volkswagen m.fl.

Karin Hallhagen

 

Karin Hallhagen (Hallhagen Ledarskap)

Civilingenjör, ledarskapskonsult med fördjupande utbildning inom arbetspsykologi och ledningsstöd. Spec. processtöd och change management.

Bo Svingstedt

Bo är legitimerad psykolog, familjeterapeut och organisationskonsult. Bo har mångårig erfarenhet som konsult och handledare i organisationer, såväl som inom socialtjänst, familjebehandling och psykiatrin.

De senaste 25 åren har Bo parallellt med personalhandledning primärt arbetat med program för ledarskaps- och organisationsutveckling, teambuilding, chefscoaching och konflikthantering.

Beate Andersson

Beate är samtalsterapeut (TA), coach och mindfullnessinstruktör. Föreläser om stress, hälsa och konflikthantering.

Specialist på personalhandledning, fortbildning och kompetensförsörjning inom vården.

Beate har förläst för kommuner, däribland för värdegrundsledarna i Kävlinge kommun samt otaliga personalgrupper inom vården.

Styrkor: Stressrelaterade problem och konflikthantering.

Företagsnätverket för de som verkar och arbetar i centrala Malmö. Vi är en del av Malmö Företagsgrupp, paraplyorganisationen för Malmös företagsgrupper som arbetar med att främja företagsklimatet i Malmö.

NÖTESJÖ HOTEL & KONFERENS

 

Nötesjö hotel & konferens. KAHEMI´s partner för kvalitative konferenser och fortbildningsdagar, samt med sin närhet till flygplatsen Sturup, bekväma övernattningar för våra gäster och samarbetspartners.

 

 

KAHEMI är medlem i Handelskommaren.