HÅLLBART HUMANKAPITAL

LEDA, ENGAGERA OCH OPTIMERA

KAHEMI utvecklar gott medarbetarskap, faciliterar utvecklingsprocessen, kvalitetssäkrar internsuccession, tillhandahåller interim management och skräddarsyr företagshälsovård.

 

Tack till er som besökte oss

i Almedalen i somras!

TJÄNSTER I URVAL

”Varför tappar vi de bästa?" – optimera organisationens engagemang

Goda medarbetare utvecklar produkten och skapar mervärde. Att förlora de högpresterande är  kostsamt. Ibland utvecklas dock de främsta medarbetarna förbi eller åt ett annat håll än sin arbetsplats. Hur förvaltar vi företagets främsta resurser?  Läs mer.

 

”Vaccinera dina medarbetare mot ohälsa och stress" - komplementär företagshälsovård 

Genom proaktivt arbete på signaler av ohälsa säkras medarbetarnas och företagets mående. Vi erbjuder genom unika samarbeten en komplett kedja med paket för kvalitativt hälsofrämjande arbete. Läs mer.

”Från specialist till chef" – strategier för kvalitetssäkrad internsuccession

En god specialist är inte nödvändigtvis en god chef. Minska kostsamma felrekryteringar genom kvalitetssäkrad intern succession och effektivt ledningsstöd.
En bra rekrytering betalar alltid sig själv!  Läs mer.

 

”Hög fart kompenserar inte för felaktig riktning" - facilitering av förändring

Arbetsgruppens samspel och effektivitet är den kanske mest kritiska faktorn för att lyckas med förändringsarbeten. Facilitatorn koordinerar gruppen och leder utvecklingsprocessen mot gemensamt satta mål. Läs mer.

Prenumerera på KAHEMI Nyhetsbrev

    captcha