OM OSS

KAHEMI samlar flertalet kompetenser med utgångspunkt inom psykologi, beteendevetenskap och ledarskap. Innehar spetskunskap inom konflikthantering, gruppsykologi och projektledning. Därtill lång erfarenhet av uppstart och ledarskap inom näringslivet, såväl som offentlig förvaltning.
KAHEMI är ett Malmöbaserat med representation även i London. Skandinavien samt England utgör vårt primära arbetsfält. I våra uppdrag knyter vi genom ett brett nätverk till oss adekvat kompetens.
Vi tror på välgrundade metoder och proaktivt arbete, snarare än reaktiva quick-fix.
Vi tror på skräddarsydda lösningar, snarare än fasta paket.
Vi tror på att inre motivation ger högre effektivitet och synbara resultat, snarare än korta yttre motivationsfaktorer.
Vi tror att utveckling hos individer och organisationer kan gå hand i hand, på samma sätt som psykologi och företagsamhet förenas i långsiktighet och lönsamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Hallhagen

Civilingenjör, ledarskapskonsult med fördjupande utbildning inom arbetspsykologi och ledningsstöd. Spec. processtöd, change management och individuell ledarträning.

 

 

Michael Högberg

VD 

KBT terapeut, excecutive coach, personalhandledare och konflikthanteringskonsult med studier i psykologi och pedagogik. Erfarenhet av ledande befattningar, HR samt personalchef. Specialist inom konflikthantering, ledningsstöd och konceptutveckling.

 

 

- UNDERKONSULTER -

André Sten Rigedahl

Flerspråkig civilingenjör med tre MBA (Master of Business Administration) examen, och besitter 20 års erfarenhet som strategisk konsult inom affärsutveckling. André utför kommersiell Due Diligence, CDD och har rådgivit i M&A deals, fusioner och förvärv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Svingstedt

Leg psykolog, familjeterapeut, personalhandledare och organisationskonsult. Mångårig erfarenhet av chefscoaching, ledarskapsprogram samt  kris- och konflikthantering.