OM OSS

KAHEMI samlar flertalet kompetenser med utgångspunkt inom psykologi, beteendevetenskap och ledarskap. Innehar spetskunskap inom konflikthantering, gruppsykologi och projektledning. Grundarna besitter dessutom lång erfarenhet av upstart och ledarskap inom näringslivet, såväl som offentlig förvaltning. I våra uppdrag knyter vi genom ett brett nätverk till oss adekvat kompetens.
KAHEMI är ett Malmöbaserat med representation även i London. Skandinavien samt England utgör vårt primära arbetsfält.
Vi tror på välgrundade metoder och proaktivt arbete, snarare än reaktiva quick-fix. Vi tror på skräddarsydda lösningar, snarare än fasta paket. Vi tror på att inre motivation ger högre effektivitet och synbara resultat, snarare än korta yttre motivationsfaktorer. Vi tror att utveckling hos individer och organisationer kan gå hand i hand, på samma sätt som psykologi och företagsamhet förenas i långsiktighet och lönsamhet.
Ladda ner KAHEMI CV.

Kalle Nyhlén

Kalle är VD för KAHEMI och har en bakgrund inom servicenäringarna och har arbetat som bl.a. hotelldirektör, krögare och försäljningschef. Fokus har legat på försäljning, ledarskaps- och affärsutveckling samt projektledning. Kalle är även diplomerad coach med fokus på ledningsstöd.

 Ladda ner CV.

Beate Andersson

Beate är samtalsterapeut (TA), coach och mindfullnessinstruktör. Föreläser om stress, hälsa och konflikthantering. Specialist på personalhandledning, fortbildning och kompetensförsörjning inom vården.

Ladda ner CV.

Henrik Segerlund

Henrik är socionom, samtalsterapeut, språkvetare och författare med bred erfarenhet som handläggare och ledare inom såväl offentlig förvaltning som näringsliv. Specialist inom Change Management med konceptutveckling, team och värdegrundsarbete som huvudområden.

 Ladda ner CV.

André Sten Rigedahl

André är flerspråkig civilingenjör med tre MBA (Master of Business Administration) examen, och besitter tjugo års erfarenhet som strategisk konsult inom affärsutveckling och affärsinnovation. André utför kommersiell Due Diligence, CDD och har rådgivit i M&A deals, fusioner och förvärv.

 Ladda ner CV.

Michael Högberg

Michael är KBT terapeut, personalhandledare och konflikthanteringskonsult med studier i psykologi och pedagogik. Har bred erfarenhet av ledande befattningar, HR samt personalchef. Specialist inom konflikthantering, Talent Management och MI (Motiverande Samtal).

 Ladda ner CV.

Jonna Rex

Jonna är organisationskonsult och interimschef med utbildning inom arbetspsykologi och projektledning. Innehar bred erfarenhet av ledande befattningar och arbetar idag primärt med ledarskaps- och organisationsutveckling. Därtill goda erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete.

 Ladda ner CV.