OM OSS

KAHEMI samlar flertalet kompetenser med utgångspunkt inom psykologi, beteendevetenskap och ledarskap. Innehar spetskunskap inom konflikthantering, gruppsykologi och projektledning. Grundarna besitter dessutom lång erfarenhet av upstart och ledarskap inom näringslivet, såväl som offentlig förvaltning. I våra uppdrag knyter vi genom ett brett nätverk till oss adekvat kompetens.
KAHEMI är ett Malmöbaserat med representation även i London. Skandinavien samt England utgör vårt primära arbetsfält.
Vi tror på välgrundade metoder och proaktivt arbete, snarare än reaktiva quick-fix. Vi tror på skräddarsydda lösningar, snarare än fasta paket. Vi tror på att inre motivation ger högre effektivitet och synbara resultat, snarare än korta yttre motivationsfaktorer. Vi tror att utveckling hos individer och organisationer kan gå hand i hand, på samma sätt som psykologi och företagsamhet förenas i långsiktighet och lönsamhet.
Ladda ner KAHEMI CV.

Kalle Nyhlén

Kalle är VD för KAHEMI och har flerårig erfarenhet av personalledning, projektledning, förändringsarbete och coachande ledarskap. Kalle har ett förflutet inom service med fokus på hotellnäringen och har på ledningsgruppsnivå lett flertalet uppstarter och förändringsarbete med tvärfacklig karaktär. Har en IHM examen i botten och med studier vid såväl Södertörns högskola och Stockholms Universitet bakom sig. Han är bolagets fullfjädrade generalist. I en verksamhet fylld av specialister ser han med sin erfarenhet och trygga hand till att alla kuggar i maskineriet är välsmorda och samspelta. Paketering, försäljning och tillväxt är ansvarsområden som Kalle hanterar och som skapar arbetsro, effektivitet och trivsel för övriga medarbetare och partners. Symboliskt ledarskap och hög integritet i näringslivet är ledord för KAHEMI. Kalle har gång efter annan visat detta, t.ex. genom sitt öppna ställningstagande och engagemang i arbetet med att bekämpa prostitution och människohandel inom hotellvärlden. Ladda ner CV.

Henrik Segerlund

Henrik är socionom, språkvetare, författare och samtalsterapeut och har varit verksam inom kommunal och privat verksamhet sedan 1998 som familjehemssekreterare, verksamhetschef och konceptutvecklare.

Henrik har arbetat med handledning och konflikthantering sedan 2001 och varit arkitekten bakom uppstarten av jourhemsverksamheten i Malmö stad, familjehemsverksamheten på Davsjö vård och Omvida AB. Henrik är sedan 2007 kursledare på kommunförbundet Skåne i ämnet Handledning och är en uppskattad föreläsare med Sverige som arbetsfält. Henrik blandar alltid praktisk övning med teoretiska resonemang och är med sin humor och spetsfundighet en föreläsare man minns. Som både akademikerbarn och "bonnapåg" personifierar han uttrycket "tala till bönder på bönders vis och till lärde män på latin".   Ladda ner CV.

Michael Högberg

Michael Högberg är KBT (Kognitiv Beteendeterapi) terapeut, personalhandledare och konflikthanteringskonsult med studier i psykologi och pedagogik vid Lund- och Linköpings Universitet. Tidigare projektledare, behandlare och personalchef inom såväl kommunal som privat verksamhet, samt varit VD för Michael & Michael Utredning och Öppenvård.
Michael har närmre 20 års erfarenhet av fortbildning och arbete med personalgrupper samt familjebehandling. Han har undervisat i konflikthantering vid Lunds Universitet, Malmö- och Kristianstad Högskola samt återkommande på Värnamo Folkhögskolas utbildning för behandlingspedagoger.
Michael är en uppskattad föreläsare som utöver fortbildning handleder personal- och ledningsgrupper inom både det kommunala samt privat näringslivet.  Ladda ner CV.